Đảm bảo an toàn, thông suốt hoạt động ATM dịp Tết Đinh Dậu 2017

(NTD) - Theo công văn mới nhất của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng (TCTD) triển khai tích cực, công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, đảm bảo an toàn, thông suốt hoạt động ngân hàng dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Cụ thể, theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Quyết định ngày 19/12/2016, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị ngày 17/12/2016 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Đinh Dậu 2017, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN, các TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài triển khai tích cực, hiệu quả nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

Đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn hoạt động ATM, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu tiền mặt của các đơn vị, tổ chức, cá nhân. Trong đó, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chỉ đạo các TCTD trên địa bàn có kế hoạch tiền mặt để chủ động đáp ứng nhu cầu cho các đơn vị, tổ chức và cá nhân, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu tiền mặt phải hoãn chi, đặc biệt là chi tiền mặt cho các đối tượng trả trợ cấp xã hội, trả lương, thưởng cho cán bộ, công nhân viên của các cơ quan, doanh nghiệp; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các TCTD đảm bảo chi đủ cơ cấu các loại mệnh giá tiền cho khách hàng; kiểm tra, xử lý các vi phạm trong đảm bảo chất lượng dịch vụ ATM; tăng cường cảnh giác đối với các phương thức, thủ đoạn phạm tội và có biện pháp phòng ngừa phù hợp để phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn ATM; thống nhất thu, chi tiền mặt trong những ngày nghỉ Tết với các TCTD trên địa bàn để đảm bảo đủ tiền mặt cho ATM và nhu cầu thu, chi tiền mặt cần thiết đột xuất của các TCTD; cùng với đó, đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống kho quỹ và bố trí cán bộ trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong dịp Tết Nguyên đán.

ATM-service-in-HCMC-768x511
Đảm bảo an toàn, thông suốt hoạt động ATM dịp Tết Nguyên đán 2017. Ảnh: ReverseHomeSicknessRead.com

Ngoài ra, các TCTD cần chủ động xây dựng phương án, kế hoạch tiền mặt phù hợp, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu tiền mặt cả về giá trị và cơ cấu mệnh giá cho khách hàng; tăng cường các hoạt động thanh toán phục vụ sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; tiếp tục duy trì các dịch vụ ngoại hối, thu, đổi ngoại tệ phục vụ nhu cầu của du khách nước ngoài. Tại các tỉnh, thành phố lớn có khu công nghiệp tập trung đông dân cư có nhu cầu rút tiền mặt lớn, ngoài việc chuẩn bị tốt hệ thống ATM, cần tổ chức các hình thức thanh toán, chi trả linh hoạt nhưng phải đảm bảo an toàn để tránh dẫn đến tình trạng quá tải tại các điểm ATM; bố trí cán bộ trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong dịp Tết Nguyên đán 2017.

 Ánh Hoa