Đà Nẵng bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Sở Thông tin truyền thông

(NTD) – Sáng ngày 12/10, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ 2 phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thay thế cho các Phó Giám đốc đã nghỉ hưu theo chế độ.

z793781761753_1acfe76753f0dd5b03dff08470fc0a3a
Bà Phượng (áo xanh), ông Phong (áo đen) trong buổi lễ bổ nhiệm PGĐ sở TTTT Đà Nẵng sáng 12/10 (ảnh K.H)

2 Phó Giám đốc mới của Sở Thông tin và Truyền thông là bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1974) và ông Lê Sơn Phong (sinh năm 1982). Bà Nguyễn Thị Phượng có trình độ thạc sĩ Ngôn ngữ học, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm, bà Phượng giữ chức Trưởng Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng. Ông Lê Sơn Phong có trình độ thạc sĩ Điện tử viễn thông, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm, ông giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng.

Như vậy, hiện nay, tập thể lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông gồm có ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc, 03 Phó Giám đốc gồm ông Trần Ngọc Thạch, bà Nguyễn Thị Phượng và ông Lê Sơn Phong.

Tại buổi lễ bổ nhiệm cán bộ, ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, vui mừng chia sẻ về các thành tích của ngành Thông tin và Truyền thông thành phố đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là lần thứ 9 liên tiếp đứng đầu chỉ số xếp hạng sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT - Index).

Phó Chủ tịch nhấn mạnh, Thông tin và Truyền thông được thành phố xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, trong thời gian qua luôn có đóng góp lớn vào GDP của thành phố. Vì vậy, đòi hỏi tập thể lãnh đạo Sở cả mới lẫn cũ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, thống nhất để hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

Minh Hằng