Cổ phiếu GTN bị đưa vào diện kiểm soát từ 3/3

(NTD) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo đưa cổ phiếu GTN của CTCP GTNfoods vào diện kiểm soát và chỉ được giao dịch vào phiên chiều kể từ ngày 3/3.

Nguyên nhân là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của GTNfoods tại ngày 31/12/2018 (số điều chỉnh hồi tố) là -39,73 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019 là -66,26 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019 là -208,7 tỷ đồng. 

b09fd-gtn-foods-1217-1573895982
Theo quy định, cổ phiếu GTN sẽ chỉ được giao dịch vào phiên chiều kể từ ngày 3/3.

Căn cứ vào giải trình của công ty, HOSE sẽ thông báo về việc GTN được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Năm 2019, trên báo cáo tài chính riêng, công ty bị lỗ 145 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ bị lỗ 62 tỷ đồng trên báo cáo tài chính hợp nhất. Đại diện GTNfoods cho biết, trong năm 2019 công ty thực hiện các hoạt động thoái vốn tại các công ty con dẫn đến lợi nhuận suy giảm mạnh.

Trong năm 2020, GTNFoods đặt kế hoạch doanh thu 2.909 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 99 tỷ đồng. GTNFoods cũng sẽ không chia cổ tức trong năm nay.

Hoàng Yến