Bộ sách giáo khoa của Giáo sư Hồ Ngọc Đại bị loại từ vòng đầu

(NTD) - Bộ sách giáo khoa Công nghệ Giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại vừa bị hội đồng thẩm định quốc gia chấm không đạt ngay từ vòng đầu.

Theo đó, trong cuộc họp gần đây của hội đồng thẩm định sách giáo khoa do Bộ GD-ĐT tổ chức, bộ sách tiếng Việt lớp 1 gồm 3 tập của Giáo sư Hồ Ngọc Đại đều bị đánh giá là không đạt.

Cụ thể, SGK Tiếng Việt 1 - Công nghệ Giáo dục của Giáo sư bị 15/15 thành viên hội đồng đánh giá “không đạt” vì có tới gần 300 nội dung, chi tiết cần phải sửa, bỏ. Nhiều nội dung trong đó, các thành viên cho rằng, “vượt chương trình” hoặc “quá khó so với học sinh lớp 1”.

SGK Toán 1 - Công nghệ Giáo dục cũng bị các thành viên hội đồng thẩm định đánh giá có nhiều nội dung không nằm trong chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Mặc dù vậy, hội đồng quốc gia thẩm định SGK nhận xét, bộ sách của Giáo sư Hồ Ngọc Đại được biên soạn công phu, tâm huyết, có quan điểm, cách tiếp cận riêng. 

Trước đó, ông Thái Văn Tài, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD-ĐT), cho biết có 5 bộ SGK đầy đủ các môn của lớp 1 được đăng ký để hội đồng thẩm định SGK quốc gia xét duyệt. Theo đó, trong tháng 10 tới, Bộ GD-ĐT sẽ công bố những bộ sách được thẩm định.

SGK được hội đồng quốc gia thẩm định theo 3 mức: “Đạt”, “Đạt nhưng cần sửa chữa”, “Không đạt”. Những bộ sách được đánh giá “Đạt nhưng cần sửa chữa” có thể bổ sung và đề nghị Bộ GD-ĐT thành lập hội đồng thẩm định để thẩm định lại.

Trước thông tin bộ sách của mình và các cộng sự bị loại, Giáo sư Hồ Ngọc Đại và nhóm biên soạn cho rằng đánh giá của hội đồng chưa thuyết phục, áp dụng các quy định, tiêu chí cứng nhắc, cơ học.

Thu Thủy (t/h)