Bộ GD&ĐT yêu cầu không công bố kết quả xét tuyển trước 18/7

(NTD) - Kết quả tốt nghiệp THPT sẽ được công bố trước ngày 18/7. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã yêu cầu các trường không được thông báo kết quả xét tuyển, trúng tuyển và điểm xét tuyển trước ngày 18/7.

Ngoài ra, trong công văn gửi các trường có ngành sư phạm, Bộ GD&ĐT nêu rõ: Theo Luật Giáo dục đại học và Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành - gọi là quy chế tuyển sinh, các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng và trường trung cấp có đào tạo giáo viên - gọi là trường - có quyền tự chủ và chịu trách nhiệm giải trình về công tác tuyển sinh.

Tuy các trường tự chủ tuyển sinh nhưng phải chịu trách nhiệm trong việc xác định chỉ tiêu, xác định điểm trúng tuyển. Công văn nói nếu xác định danh sách trúng tuyển dự kiến không sát với thực tế dẫn đến tuyển vượt năng lực, vượt chỉ tiêu đã đăng ký thì nhà trường và cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức là danh sách được phần mềm lọc ảo toàn quốc gửi lại trường sau khi lọc ảo lần cuối vào ngày 8/8/2019 (trên cơ sở danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển do trường tải lên hệ thống). Các trường tuyệt đối không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức này.

Các trường phải cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học vào trường theo đúng quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 13 của Quy chế tuyển sinh hiện hành để loại bỏ thông tin về những thí sinh này khỏi danh sách thí sinh tiếp tục tham gia xét tuyển trên Hệ thống.

Các trường công bố điểm trúng tuyển phải kèm theo thang điểm xét tuyển và công bố thông tin tiêu chí phụ (nếu có); cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển, nhập học theo từng phương thức xét tuyển, hình thức đào tạo theo đúng cấu trúc dữ liệu và thời gian quy định.

Công văn mới của Bộ GD&ĐT được ban hành khi gần đây một số trường kê khai không đúng danh sách giảng viên cơ hữu, công bố điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển vào ngành sức khoẻ không đúng quy chế tuyển sinh, công bố kết quả xét tuyển, trúng tuyển trước khi học sinh trung học phổ thông (THPT) được xét tốt nghiệp...

 Thu Thủy