Bảng giá đất điều chỉnh giai đoạn 2020 – 2024 cao không quá 20%

(NTD) - UBND cấp tỉnh căn cứ vào thực tế tại địa phương được quy định mức giá đất tối đa trong bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh cao hơn không quá 20% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có Công văn 6825/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024.

Bộ TN&MT đề nghị UBND cấp tỉnh căn cứ khung giá đất để xây dựng dự thảo bảng giá đất, xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định tại Nghị định 44/2014/NĐ-CP và trình HĐND cùng cấp thông qua trước khi ban hành.

Thị trường Nhà Bè
Bảng giá đất điều chỉnh của các địa phương giai đoạn 2020 - 2024 cao hơn không quá 20% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất. Ảnh:T.L

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất có hiệu lực thi hành từ ngày 19/12/2019. Đây là khung giá đất được sử dụng làm căn cứ để UBND cấp tỉnh xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương.

UBND cấp tỉnh căn cứ vào thực tế tại địa phương được quy định mức giá đất tối đa trong bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh cao hơn không quá 20% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất.

Riêng tại TP.HCM, UBND TP.HCM cũng đã phê duyệt dự án xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn, dự kiến công bố vào ngày 1/1/2020. Bảng giá đất năm 2020 vẫn được xây dựng theo quy tắc: Xây dựng theo các tuyến đường, đoạn đường. Đối với các hẻm thì ngoài giá đất mặt tiền đã được xây dựng, các vị trí hẻm, cấp hẻm vẫn không thay đối, riêng đối với đất nông nghiệp thì tính theo khu vực.

TP.HCM cũng quyết định bổ sung vào bảng giá đất những tuyến đường mới được đặt tên. Điều chỉnh mặt bằng giá đất của bảng giá đất ở năm 2015 cho phù hợp với khung giá đất của Chính phủ. Điều chỉnh giá đất giáp ranh giữa các quận huyện chưa phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội của khu vực.

Đồng thời phối hợp với các tỉnh như Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh lập bản đồ vùng giáp ranh phân theo từng loại đất, khảo sát giá từng loại đất trong vùng giáp ranh giữa địa phương, thống nhất giá các loại đất vùng trong vùng giáp ranh.

Khánh Chi