ASEAN: Thị trường tiêu dùng nóng

(NTD) - Với tổng số dân hơn 600 triệu người, trong đó tỷ lệ dân số trẻ được đào tạo và tiếp cận với nền tảng công nghệ thông tin, giáo dục hiện đại ngày càng gia tăng, ASEAN được coi là một thị trường tiêu dùng nóng, với sự tham gia đa dạng của người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp, nhà sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Những mục tiêu chiến lược

Thông tin từ Ủy ban ASEAN về bảo vệ người tiêu dùng (ACCP) cho biết như trên và xác nhận bảo vệ người tiêu dùng là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động hợp tác giữa các nước ASEAN. Mục tiêu của ACCP là hướng tới một cộng đồng gồm những người tiêu dùng thông thái và có hiểu biết, được trang bị, cung cấp đầy đủ thông tin, từ đó đưa ra những quyết định tiêu dùng đúng đắn dựa trên việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trong khu vực ASEAN, cũng như luật pháp về bảo vệ người tiêu dùng tại các quốc gia thành viên.

1

Các thành viên trong Ủy ban ASEAN về bảo vệ người tiêu dùng (ACCP).

5 mục tiêu cụ thể mà ACCP đưa ra trong giai đoạn từ nay đến năm 2025

1. Thiết lập một khuôn khổ bảo vệ người tiêu dùng của ASEAN thông qua mức độ cao hơn của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng, tăng cường việc thực thi và giám sát của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng và xây dựng các cơ chế bồi thường bao gồm các phương thức giải quyết tranh chấp.

2. Thúc đẩy một mức độ cao hơn về quyền và kiến thức của người tiêu dùng bằng việc cung cấp, chia sẻ thông tin và tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng.

3. Xây dựng sự tin tưởng cao hơn cho người tiêu dùng và các giao dịch thương mại xuyên biên giới bằng việc tăng cường thực thi an toàn sản phẩm, sự tham gia mạnh mẽ hơn của đại diện người tiêu dùng và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

4. Khuyến khích các vấn đề liên quan đến người tiêu dùng trong chính sách của ASEAN thông qua đánh giá các tác động của chính sách bảo vệ người tiêu dùng và phát triển các chính sách dựa trên tri thức.

5. Đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng đối với hàng hóa và dịch vụ như tài chính, thương mại điện tử, vận tải hàng không, năng lượng và viễn thông.

Nâng lên tầm cao mới

Theo Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng): Với việc các nước ASEAN cùng nỗ lực thực hiện kế hoạch và hành động chiến lược về hoạt động bảo vệ người tiêu dùng của khu vực ASEAN nói chung và của Việt Nam nói riêng sẽ được nâng lên một tầm cao mới trong thời gian tới.

Theo đó, người tiêu dùng ASEAN và Việt Nam sẽ được bảo vệ tốt hơn, các trường hợp quyền lợi của người tiêu dùng bị xâm phạm thông qua các giao dịch mua bán, tiêu dùng xuyên quốc gia sẽ bị hạn chế, ngăn chặn; các doanh nghiệp cũng có nhiều cơ hội hơn để nâng cao lợi thế cạnh tranh của mình kể cả trong nước và khu vực. Đạt được các mục tiêu đề ra trong kế hoạch hành động nói trên còn góp phần quan trọng cho việc thực hiện thành công kế hoạch tổng thể của công tác kinh tế ASEAN 2025, thúc đẩy sự lớn mạnh của cộng đồng kinh tế ASEAN, xây dựng một môi trường tiêu dùng, kinh doanh ASEAN hiện đại, bền vững, hiệu quả và công bằng.

Anh Trinh