Áp dụng nhiều biện pháp để thu đủ ngân sách

(NTD) Ngành tài chính TP.HCM sẽ thực hiện tất cả các biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cả năm 2017 đạt 347.882 tỉ đồng mà Trung ương giao.

Báo cáo tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, ngành Tài chính TP.HCM khẳng định, cơ quan này sẽ phối hợp cùng Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước để đôn đốc thu kịp thời các khoản phải thu vào ngân sách.

Bên cạnh đó sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, quyết liệt xử lý nợ đọng, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi chuyển giá, trốn thuế để tăng thu ngân sách.

thue
Ngành tài chính TP.HCM sẽ áp dụng tất cả các biện pháp để thu ngân sách năm 2017 (ảnh minh hoạ)

Quan trọng không kém là tăng cường hỗ trợ, giải quyết khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, tạo nguồn thu ổn định và vững chắc cho ngân sách.

Năm 2017, TP.HCM được Chính phủ giao chỉ tiêu thu 347.882 tỉ đồng, tăng 15,65% so với dự toán năm 2016. Nhiệm vụ này được xác định là rất nặng nề, nhất là trong bối cảnh tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa ngân sách Trung ương và địa phương áp dụng trong thời kỳ 2017-2020 là 18%.

Năm 2016, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.HCM đạt 307.160 tỉ đồng, đạt 102,97% dự toán và tăng 12,36% so với cùng kỳ. Nếu trừ dầu thô, ngân sách đạt 292.946 tỉ đồng, vượt 4,59% so với dự toán.

Nguyên Quốc