332,4 triệu tên miền được đăng ký trên Internet trong Quý 4 năm 2017

(NTD) - Theo Inc. (NASDAQ: VRSN), công ty hàng đầu toàn cầu về tên miền và an ninh mạng, mới đây đã công bố số lượt đăng ký trên miền tính đến hết Q4 2017 đạt khoảng 332,4 triệu bao gồm các các tên miền cấp cao (TLD), tăng khoảng 1,7 triệu tên miền tính đến ngày 31 tháng 12 năm 20171.

Mức tăng khoảng 1,7 triệu tên miền trên toàn cầu tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 0,5% so với Q3 20171. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng đăng ký tên miền tăng trưởng 0,9%1.

 Tổng số lượt đăng ký tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 146,4 triệu trong cơ sở tên miền trong Q4 2017, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, cơ sở tên miền .com đạt 131,9 triệu đăng ký, trong khi tên miền .net có tổng cộng 14,5 triệu đăng ký.

Domain name 1
 

 Trong Q4 2017, tổng số đăng ký tên miền mới dạng .com và .net đạt 9 triệu. Trong khi đó, con số này cùng kỳ năm ngoái chỉ là 8,8 triệu.

 Verisign công bố Báo cáo Tóm tắt về Tên miền để cung cấp cho người dùng Internet trên khắp thế giới những nghiên cứu phân tích và thống kê dữ liệu về ngành này. Báo cáo Tóm tắt về Tên miền Q4 2017 cũng như các báo cáo trước đó được đăng tải trên website Verisign.com/DNIB.  

Thanh Tùng