Grab và Go-Viet: Cạnh tranh “hủy diệt”, người tiêu dùng vui trước buồn sau

Grab và Go-Viet: Cạnh tranh “hủy diệt”, người tiêu dùng vui trước buồn sau

(NTD) - Thời gian qua, cuộc cạnh tranh giành khách và thị phần giữa Grab và Go-Viet ngày càng gay gắt. Bên cạnh đó, nhiều trang thương mại điện tử dù đang làm ăn thua lỗ cũng đổ vốn “tất tay” cho cuộc chơi. Trong những “cuộc chiến” cạnh tranh có dấu hiệu “hủy diệt” nhau này, ban đầu người tiêu dùng sẽ được lợi nhưng về lâu dài điều đó bất lợi cho tất cả các bên.


CHUYÊN ĐỀ
Led Rang Dong

 • Weather16 - 18°C
 • Weather16 - 18°C
 • Weather - °C
 • Weather16 - 18°C
 • Weather25 - 35°C
 • Weather24 - 36°C
 • Weather15 - 18°C
 • Weather16 - 18°C
 • Weather - °C
 • Weather - °C
 • Weather - °C
 • Weather16 - 19°C
 • Weather - °C
 • Weather16 - 19°C
 • Weather23 - 34°C
 • Weather14 - 21°C
 • Weather14 - 21°C
 • Weather15 - 18°C
 • Weather12 - 16°C
 • Weather16 - 19°C
 • Weather16 - 18°C
 • Weather18 - 23°C
 • Weather23 - 33°C
 • Weather26 - 32°C
 • Weather24 - 34°C
 • Weather24 - 32°C
 • Weather26 - 32°C
ĐỌC BÁO NGƯỜI TIÊU DÙNG