Quảng cáo trên báo xưa - một cửa ngõ nhìn về quá khứ

Quảng cáo trên báo xưa - một cửa ngõ nhìn về quá khứ

(NTD) - Một lần trên mạng, tôi đọc được câu chuyện của một người Pháp. Anh cùng gia đình trở về quê hương từ thập niên 1960. Đến khi trở lại Việt Nam vài chục năm sau, anh mua báo xưa để sưu tầm và đã trở nên say sưa với thú vui này vì qua những tờ báo, anh có thể thấy lại được những khoảnh khắc khi anh còn nhỏ, giữa những năm 1940-1950 ở Sài Gòn.


CHUYÊN ĐỀ
 • Weather16 - 18°C
 • Weather16 - 18°C
 • Weather - °C
 • Weather16 - 18°C
 • Weather25 - 35°C
 • Weather24 - 36°C
 • Weather15 - 18°C
 • Weather16 - 18°C
 • Weather - °C
 • Weather - °C
 • Weather - °C
 • Weather16 - 19°C
 • Weather - °C
 • Weather16 - 19°C
 • Weather23 - 34°C
 • Weather14 - 21°C
 • Weather14 - 21°C
 • Weather15 - 18°C
 • Weather12 - 16°C
 • Weather16 - 19°C
 • Weather16 - 18°C
 • Weather18 - 23°C
 • Weather23 - 33°C
 • Weather26 - 32°C
 • Weather24 - 34°C
 • Weather24 - 32°C
 • Weather26 - 32°C
ĐỌC BÁO NGƯỜI TIÊU DÙNG