Ẩn họa từ thuốc tăng cơ

Ẩn họa từ thuốc tăng cơ

(NTD) - Phái mạnh rất thích có thân hình cường tráng, lực lưỡng cơ bắp vì vậy họ không ngại sử dụng những loại thuốc có tác dụng tăng cơ, tăng cân để đạt được mục đích đó. Thế nhưng, họ không biết được rằng đó cũng chính là “con đường nhanh nhất từ vinh quang đến tử thần”.

 • Weather21 - 24°C
 • Weather21 - 25°C
 • Weather23 - 28°C
 • Weather20 - 24°C
 • Weather24 - 32°C
 • Weather25 - 31°C
 • Weather21 - 25°C
 • Weather21 - 26°C
 • Weather26 - 32°C
 • Weather24 - 28°C
 • Weather24 - 28°C
 • Weather19 - 23°C
 • Weather24 - 28°C
 • Weather20 - 24°C
 • Weather23 - 31°C
 • Weather18 - 27°C
 • Weather17 - 22°C
 • Weather21 - 25°C
 • Weather17 - 22°C
 • Weather23 - 24°C
 • Weather20 - 26°C
 • Weather23 - 28°C
 • Weather24 - 28°C
 • Weather27 - 31°C
 • Weather25 - 31°C
 • Weather25 - 32°C
 • Weather26 - 30°C
ĐỌC BÁO NGƯỜI TIÊU DÙNG