Công ty 584 lâm vào đường cùng, khách hàng sẽ trắng tay?

Công ty 584 lâm vào đường cùng, khách hàng sẽ trắng tay?

(NTD) - Tại thời điểm nóng sốt, phần lớn các dự án của Công ty 584 đã bán hết cho khách hàng nhưng khi thị trường gặp khủng hoảng thì các dự án của họ đều ngừng thi công. Trong lúc các dự án lần lượt bị ngân hàng “siết nợ” thì doanh nghiệp bắt đầu rơi vào đường cùng. Và điều này khiến hàng trăm khách hàng khốn đốn.


CHUYÊN ĐỀ
Led Rang Dong

 • Weather16 - 18°C
 • Weather16 - 18°C
 • Weather - °C
 • Weather16 - 18°C
 • Weather25 - 35°C
 • Weather24 - 36°C
 • Weather15 - 18°C
 • Weather16 - 18°C
 • Weather - °C
 • Weather - °C
 • Weather - °C
 • Weather16 - 19°C
 • Weather - °C
 • Weather16 - 19°C
 • Weather23 - 34°C
 • Weather14 - 21°C
 • Weather14 - 21°C
 • Weather15 - 18°C
 • Weather12 - 16°C
 • Weather16 - 19°C
 • Weather16 - 18°C
 • Weather18 - 23°C
 • Weather23 - 33°C
 • Weather26 - 32°C
 • Weather24 - 34°C
 • Weather24 - 32°C
 • Weather26 - 32°C
ĐỌC BÁO NGƯỜI TIÊU DÙNG