TPP - Luồng sinh khí mới cho bất động sản

TPP - Luồng sinh khí mới cho bất động sản

(NTD) - 2015, một năm được xem là tươi sáng và đầy sức sống của thị trường bất động sản, đó là nhận định chung của lãnh đạo một số công ty địa ốc tại thị trường TP.HCM. Năm 2016, thị trường tiếp tục được các CEO này dự đoán sẽ có nhiều tín hiệu tích cực.

 • Weather16 - 24°C
 • Weather15 - 21°C
 • Weather18 - 28°C
 • Weather16 - 23°C
 • Weather23 - 34°C
 • Weather22 - 34°C
 • Weather13 - 25°C
 • Weather16 - 23°C
 • Weather23 - 29°C
 • Weather21 - 27°C
 • Weather20 - 27°C
 • Weather16 - 22°C
 • Weather21 - 27°C
 • Weather14 - 23°C
 • Weather22 - 32°C
 • Weather11 - 27°C
 • Weather14 - 22°C
 • Weather15 - 20°C
 • Weather14 - 22°C
 • Weather18 - 20°C
 • Weather14 - 22°C
 • Weather15 - 23°C
 • Weather22 - 29°C
 • Weather26 - 30°C
 • Weather23 - 33°C
 • Weather22 - 31°C
 • Weather24 - 29°C
ĐỌC BÁO NGƯỜI TIÊU DÙNG