Kẻ đường thu phí mà cũng lỗ!

Kẻ đường thu phí mà cũng lỗ!

(NTD) - Chuyện tưởng đùa hóa ra có thật, việc nghe phi lý lại là sự thật phũ phàng! Chỉ kẻ vạch trên đường và thu tiền giữ xe nhưng Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong (Công ty TNXP) vẫn phải bù lỗ khoảng gần 700 triệu đồng/tháng để trả lương cho 97 nhân viên của công ty! Phi lý hơn, chuyện đó đã kéo dài 5 tháng qua và họ lại đang đề nghị TP.HCM hỗ trợ!?


CHUYÊN ĐỀ
 • Weather16 - 18°C
 • Weather16 - 18°C
 • Weather - °C
 • Weather16 - 18°C
 • Weather25 - 35°C
 • Weather24 - 36°C
 • Weather15 - 18°C
 • Weather16 - 18°C
 • Weather - °C
 • Weather - °C
 • Weather - °C
 • Weather16 - 19°C
 • Weather - °C
 • Weather16 - 19°C
 • Weather23 - 34°C
 • Weather14 - 21°C
 • Weather14 - 21°C
 • Weather15 - 18°C
 • Weather12 - 16°C
 • Weather16 - 19°C
 • Weather16 - 18°C
 • Weather18 - 23°C
 • Weather23 - 33°C
 • Weather26 - 32°C
 • Weather24 - 34°C
 • Weather24 - 32°C
 • Weather26 - 32°C
ĐỌC BÁO NGƯỜI TIÊU DÙNG