Báo điện tử Người tiêu dùng
Hủy niêm yết: Một quyết định cần cân nhắc

Hủy niêm yết: Một quyết định cần cân nhắc

(NTD) - Niêm yết trên thị trường chứng khoán là cột mốc phát triển quan trọng đối với doanh nghiệp. Một trong những điểm được đối với doanh nghiệp niêm yết là họ có thể gặp gỡ nhiều nhà đầu tư để huy động vốn. Tuy nhiên, hiện không ít doanh nghiệp đã từ động rời sàn vì nhiều lý do khác nhau.Banner

 • Weather29 - 40°C
 • Weather29 - 39°C
 • Weather28 - 37°C
 • Weather29 - 39°C
 • Weather26 - 32°C
 • Weather25 - 31°C
 • Weather28 - 40°C
 • Weather29 - 39°C
 • Weather26 - 32°C
 • Weather28 - 37°C
 • Weather28 - 36°C
 • Weather28 - 39°C
 • Weather28 - 35°C
 • Weather28 - 39°C
 • Weather23 - 31°C
 • Weather25 - 39°C
 • Weather27 - 39°C
 • Weather29 - 38°C
 • Weather26 - 38°C
 • Weather30 - 32°C
 • Weather31 - 38°C
 • Weather29 - 38°C
 • Weather27 - 36°C
 • Weather27 - 30°C
 • Weather25 - 30°C
 • Weather25 - 29°C
 • Weather27 - 31°C

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò ý kiến: Bạn đánh giá giao diện mới của Báo Người Tiêu Dùng như thế nào?
ĐỌC BÁO NGƯỜI TIÊU DÙNG