Tàu cảnh sát biển lớn nhất Việt Nam rời Hawaii (Hoa Kỳ) về nước

Tàu cảnh sát biển lớn nhất Việt Nam rời Hawaii (Hoa Kỳ) về nước

(NTD) - Sáng 21/11, tàu CSB 8020 đã khởi hành để về Việt Nam. Theo Cảng vụ Hawaii, lúc 3 giờ sáng, tàu CSB 8020 của Cảnh sát biển Việt Nam đã rời cảng Oahu - Honolulu (Hawaii, Hoa Kỳ) thực hiện hải trình dài ngày về Việt Nam. Với tàu CSB 8020, lực lượng Cảnh sát biển bảo vệ vùng biển của Việt Nam mạnh dần lên.


CHUYÊN ĐỀ
 • Weather16 - 18°C
 • Weather16 - 18°C
 • Weather - °C
 • Weather16 - 18°C
 • Weather25 - 35°C
 • Weather24 - 36°C
 • Weather15 - 18°C
 • Weather16 - 18°C
 • Weather - °C
 • Weather - °C
 • Weather - °C
 • Weather16 - 19°C
 • Weather - °C
 • Weather16 - 19°C
 • Weather23 - 34°C
 • Weather14 - 21°C
 • Weather14 - 21°C
 • Weather15 - 18°C
 • Weather12 - 16°C
 • Weather16 - 19°C
 • Weather16 - 18°C
 • Weather18 - 23°C
 • Weather23 - 33°C
 • Weather26 - 32°C
 • Weather24 - 34°C
 • Weather24 - 32°C
 • Weather26 - 32°C
ĐỌC BÁO NGƯỜI TIÊU DÙNG