Hyundai Kinh Dương Vương “lập lờ” giao xe đời cũ cho khách

Hyundai Kinh Dương Vương “lập lờ” giao xe đời cũ cho khách

(NTD) - Khách hàng Đỗ Đức Phú tìm đến đại lý Hyundai Kinh Dương Vương để mua dòng xe Elantra năm 2018 có trang bị hệ thống cân bằng điện tử. Sau khi bỏ ra hàng trăm triệu ký hợp đồng mua và mang xe về nhà, ông Phú mới biết đại lý giao xe đời cũ cho mình. Khi ông khiếu nại, lãnh đạo đại lý này đổ tại nhân viên và không nhận trách nhiệm.


CHUYÊN ĐỀ
Led Rang Dong

 • Weather16 - 18°C
 • Weather16 - 18°C
 • Weather - °C
 • Weather16 - 18°C
 • Weather25 - 35°C
 • Weather24 - 36°C
 • Weather15 - 18°C
 • Weather16 - 18°C
 • Weather - °C
 • Weather - °C
 • Weather - °C
 • Weather16 - 19°C
 • Weather - °C
 • Weather16 - 19°C
 • Weather23 - 34°C
 • Weather14 - 21°C
 • Weather14 - 21°C
 • Weather15 - 18°C
 • Weather12 - 16°C
 • Weather16 - 19°C
 • Weather16 - 18°C
 • Weather18 - 23°C
 • Weather23 - 33°C
 • Weather26 - 32°C
 • Weather24 - 34°C
 • Weather24 - 32°C
 • Weather26 - 32°C
ĐỌC BÁO NGƯỜI TIÊU DÙNG